Jag vill komma

1 February 07:30 - 09:00Tengbom Malmö

Sjukhusmåltiden. Så avgörande för att vi ska läka och bli friska. Så oaptitlig. Vi undrar: vad skulle hända om vården satsade på evidensbaserad design av hela matupplevelsen?

Tillsammans med en vass panel undersöker vi möjligheterna kring något de flesta av oss upplevt: måltiderna inom sjukvården. De som idag tillreds och serveras på ett sätt som gör att patienten ofta har svårt att få i sig tillräckligt, trots att forskningen inte kunde vara tydligare vad gäller kopplingen mellan näring och tillfrisknande. Resultatet (förutom minnen av sterila utrymmen och grå köttbullar) är längre vårdtider och högre kostnader än nödvändigt.

Vi frågar oss hur vi kan driva en designprocess kring mat och måltidsmiljöer som istället hjälper människor att bli friska. Och som inte bara ger patienten en läkande och stimulerande upplevelse – utan dessutom adderar mätbara värden inom vården. Vad säger forskningen, politiken och näringslivet? 

Frukost serveras från 07:30 och kl. 08:00 drar vi igång.
Välkommen att diskutera med oss.


Talare & Panel

Maria Biörklund Helgesson | Morgonens huvudtalare är inte bara avdelningschef för mat- och måltidsvetenskap vid Högskolan i Kristianstad, hon är också universitetsadjunkt, fil dr och legitimerad dietist. I sin inledande spaning diskuterar Maria måltidsmiljöns betydelse för patienter på sjukhus.  

Maria Norrving & Marcus Nilsson Schön | Gastronomisk utvecklare respektive Creative Chef, Orkla Foods Sverige

Patrik Holmberg | Ordförande Centerpartiet Trelleborg, Styrelseordförande för Kristianstad sjukhus och medlem i Livsmedelsakademins politikernätverk

David Huseby | Grundare och Marknadsansvarig, Maten é klar

Helena Beckman (moderator) & Malin Ingemarsdotter | Tengbom

Program

Välkommen på frukost!

Inledning & Spaningar

Panelsamtal

Slut

Organized by