Jag vill komma

28 november 13:00 - 16:30Tengbom

Forskning kring arkitektur och hälsa visar att våra fysiska miljöer påverkar oss långt mer än vi tidigare trott. Utifrån Boverkets uppdrag att utveckla vårdens miljöer kan Tengbom och Regionen kraftsamla för att tillsammans skapa det bästa för patienter och personal. 

Vi vill träffa dig och prata om vårdens utmaningar. Något som angår oss alla, både på ett professionellt och ett privat plan. Vi har samlat Tengboms bästa vårdarkitekter, och vill dela med oss av vår kunskap om hälsofrämjande vårdmiljöer, både från egna erfarenheter och från vårt globala nätverk som kan ge er idéer och riktningar för framtiden. 

Vi vill även ta del av era erfarenheter av olika vårdmiljöer, nya och gamla. Vad kan vi tillsammans dra för lärdomar till kommande projekt? 

På programmet:

- Omvärldsspaning om nära vård och stora sjukhussatsningar med Tengboms Christine Hammarling, adjungerad professor, Chalmers
- Region Östergötlands erfarenheter av vårdmiljöer och hälsa
- Bikupe-samtal  
- Gemensamma slutsatser och målbild

Välkommen!


    Vi ser fram emot att träffas

    Susanne Wettergren, kontorschef Tengbom Linköping
    susanne.wettergren@tengbom.se